Velkommen til
Langå Naturfriskole

 

En ny friskole midt i naturskønne Langå

Åbner i sommeren 2024

Om Langå Naturfriskole

Forestil dig en skole, hvor børn griner, leger, eksperimenterer og dyrker en reel interesse hver eneste dag. Hvor trivsel, tryghed og fællesskab danner rammen for barnets hverdag og lærelyst, og hvor det er nysgerrighed og undren, der motiverer og styrker barnets læring, færdigheder og livsforståelse. 

Velkommen til Langå Naturfriskole! 

Vi vil være en skole, der kigger børnene i øjnene og vil dem det allerbedste. Hvor der er få, velkendte voksne og plads til børns forskelligheder. En skole, hvor børnene elsker at være, og som er et sjovt og udviklende fællesskab i deres børneliv.

Vi er inspireret af den nyeste forskning inden for børns læring som mange friskoler allerede arbejder aktivt med. 

På Langå Naturfriskole tilrettelægges både undervisning og skoledag ud fra et holistisk helhedssyn med et højt fokus på elevens trivsel i både krop og sind. Det betyder blandt andet, at vi prioriterer fleksibel mødetid, løbende restitution og kortere skoledage. 

Langå Naturfriskole er prøve-, karakter- og lektiefri. Vi vil værne om børns iboende nysgerrighed, initiativ og umiddelbarhed, og derfor er vores undervisning fokuseret på proces frem for præstation. Fordi børn ikke lærer ens, og fordi børn ikke skal kunne præcis det samme. Vi ønsker et opgør mod et skoleliv, hvor karakterer og test tager fokus væk fra den meningsfulde læring og interesse. 

Langå Naturfriskole vil være en ressource for lokalsamfundet i og omkring Langå. Vi vil være en skole, der skaber fællesskab blandt byens børn og unge, deres forældre og byens mange kreative kræfter. 

Friskolen vil i første omgang tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til 6. klassetrin og åbner i sommeren 2024. Friskolen vil tilbyde SFO i ydertimerne. Inden for en årrække er det skolens ambition også at tilbyde undervisning til udskolingsklasserne (7. -9. klassetrin). 

Som friskole skal vi naturligvis stå på mål med undervisningen og læreplanerne i folkeskolen, og dette sikres ved hjælp af forældretilsyn og løbende dialog med bestyrelse og ledelse.

Vedrørende skolepenge:
Vi forventer at placere os omkring landsgennemsnittet, hvilket ligger på 1200 kr. for første barn, 800 kr. for andet barn og 600 kr. for tredje barn. Hertil vil det koste ca. 800 kr. for SFO pr. barn pr. måned.

Vedrørende skolens placering:
Vi arbejder på højtryk for at finde det helt rette sted til vores kommende friskole, og forventer at kunne offentliggøre en placering i foråret 2024. Det er vores klare ambition at friskolen skal ligge indenfor byskiltene i Langå.

Læs Langå Naturfriskoles vedtægter

Læringssyn

Vi tror på, at børn lærer bedst gennem leg, fordybelse, nysgerrighed og praktisk erfaring, og vi ønsker et opgør med den standardiserede indlæringskultur.

Langå Naturfriskole prioriterer natur, frisk luft og bevægelse højt. Meget undervisning vil derfor foregå under åben himmel i og omkring byens smukke skove, åer og søer. Vi tror nemlig på, at børns lærelyst blomstrer og fastholdes bedst gennem en sanselig, social, eksperimenterende, praktisk og kreativ tilgang til læring og viden. 

På Langå Naturfriskole vil du ikke se et “klassisk” skoleskema, hvor fagene er inddelt i bokse og tidsintervaller. På friskolen vil undervisningen i høj grad være projekt baseret, hvor læring og undervisning er centreret omkring en virkelighedsnær og interessant problemstilling. Emnet undersøges og erfares i en kreativ, sanselig og meningsfuld proces, hvor vi samtidig og naturligt sikrer helt basale færdigheder såsom matematik, læsning og skrivning som en integreret del af undervisningen. 

Vi tror på, at det giver plads til de gode spørgsmål, fordybelse og barnets eget initiativ. Her opstår viden og erfaring i en løbende proces, og her kan resultaterne godt være alsidige og komplekse. Projektbaseret læring styrker ydermere børns relationskompetencer og sociale færdigheder. 

Eleverne vil i høj grad også selv have indflydelse og medansvar i det givne projekts retning og udformning. Den projektbaserede læringstilgang indbyder også til elementer af aldersintegration, hvor elever fra forskellige klassetrin samarbejder om en given problemløsning. 

Vi tror på, at projektbaseret læring er med til at styrke elevernes nysgerrighed, kreativitet, samarbejdsevner og selvtillid – og dermed i sidste ende højne elevens samlede færdigheder. 

Undervisningen vil være procesorienteret frem for præstationsorienteret, hvor evaluering og feedback er individuel og foregår på andre måder end karakter og tests. 

En skoledag

Eksempel på en skoledag på Langå Naturfriskole:

Morgen 7.30-9.00: Fleksibel mødetid
På Langå Naturfriskole er der fleksibel mødetid mellem 7.30 og 9.00. Alle børn og familier er forskellige, og det er vigtigt for os, at alle elever får en god og rolig start på skoledagen. Eleven møder i dette tidsrum ind i sin “hjemmegruppe”, der efter barnets behov henholdsvis arbejder med bevægelse, fordybelse eller lign. 

Formiddag kl. 09.00: Fællessamling for alle elever
Hele skolen mødes til samling, hvor der efter en morgensang vil være en fælles aktivitet som f.eks. et inspirationsoplæg eller en tur ud i naturen. 

Formiddag kl. 10.00 – 12.00: Projektarbejde og færdighedstræning
Formiddagene bruges ofte på fordybelse i et givent emne ud fra projektbaseret læring. Det kan f.eks. være en udflugt i lokalområdet, hvor eleverne udforsker en virkelighedsnær problemstilling. I dette tidsrum tilbydes også restitution efter behov for den enkelte elev. 

Frokost og pause kl. 12.00 – 13.00
Alle skolens elever mødes til en fælles frokost. Det er en vigtig del af friskolens DNA, at eleverne har et fællesskab på tværs af klassetrin. Efter frokosten vil der være forskellige aktiviteter af lav intensitet f.eks. læsning, lydbog, puslespil, male/tegne eller meditation/mindfulness. 

Eftermiddag kl. 13.00 – 14.30
Eftermiddagen bliver f.eks. brugt på fortsat projektarbejde eller mulighed for valgfrit arbejde med f.eks. musik, havearbejde eller lignende. 

Skoledagen slutter mellem 13.00 og 14.30 afhængig af klassetrin. Mulighed for SFO efterfølgende. 

Opskrivning

Skriv dit barn op til Langå Naturfriskole ved at udfylde nedenstående formular. Der er åbent for opskrivning fra børnehaveklasse til og med 6. klassetrin.

 
Vi gør opmærksom, at
det koster 250 kr. i administrationsgebyr at skrive dit barn op. Gebyret indbetales til:
 
Bankkonto: Registreringsnummer: 8401, Kontonummer: 0005470812 (Merkur Andelskasse)
eller
MobilePay: 254050 (Støtteforeningen Langå Naturfriskole)
OBS: Mærk betalingen med barnets navn!
 
Når vi har registreret din betaling, modtager du en bekræftelse på mail om, at dit barn er skrevet op til skolen. Der er en ekspeditionstid på op mod 14 dage, før du modtager en mail med en bekræftelse på registrering og indbetaling.
Opskrivning og betaling af administrationsgebyr garanterer ikke en plads på skolen. Langå Naturfriskole tilbagebetaler ikke administrationsgebyr såfremt skolen mod al forventning ikke kan åbne. Du får ligeledes ikke gebyret tilbagebetalt, såfremt du vælger skolen fra.
 
Efteråret før dit barn skal starte på friskolen, vil du blive bedt om at bekræfte dit ønske om en plads på skolen til dit barn. Her vil du blive bedt om at betale et indmeldelsesgebyr. Efterfølgende inviteres I til et møde med henblik på at vurdere, om skolen er det rette tilbud for jer. Kan vi ikke tilbyde dit barn en plads efter betaling af indmeldelsesgebyr, tilbagebetales beløbet. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis I selv fravælger skolen.
 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til hej@langaanaturfriskole.dk

Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen Langå Naturfriskole består af 7 medlemmer og 2 suppleanter:

Stine Wang Bjerre Bay (forperson)
Stine Albrechtsen (næstforperson)
Troels Thrane Finnemann (kasserer)
Maiken Holm
Mads Frandsen
Kristian Strøm Nielsen
Joachim Nielsen
Teddy Rae (suppleant)
Bjarke Kirkegaard Nielsen (suppleant) 

Bestyrelsen kan kontaktes på hej@langaanaturfriskole.dk

Læs bestyrelsens vedtægter her

Støt Langå Naturfriskole

Vær med til at give Langå Naturfriskole den allerbedste opbakning og forudsætning ved at blive medlem af vores støtteforening. Det koster kun 100 kr. om året pr. husstand, og du kan melde dig ind allerede nu:

Send 100 kr. via MobilePay til 254050 og mærk betalingen med din email adresse. Så nemt er det!

Ønsker du at bidrage til skolen med et større beløb eller anden type donation, er vi naturligvis meget taknemmelige. Vi beder dig venligst kontakte støtteforeningens kasserer Troels Thrane Finnemann på bidrag@langaanaturfriskole.dk eller på telefon 51 96 00 49.

Presse

Pressen bedes kontakte forperson for bestyrelsen Stine Wang Bjerre Bay på hej@langaanaturfriskole.dk eller på telefon 26 39 48 05.

Pressen skriver om Langå Naturfriskole:

Randers Amtsavis, 1. juni 2023: “Kortere skoledage, fleksible mødetider og ingen lektier på ny, lokal skole: “Jeg vil bestemt mene, at børnene kan lære mindst ligeså meget”

Randers Amtsavis, 8. april 2023: “Kortere skoledage og fokus på trivsel: Forældre vil skabe naturfriskole”

Kontakt

Langå Naturfriskole

Mail: hej@langaanaturfriskole.dk
Telefon: 30 24 14 00